Servicii

 

CREATIVE MIBS oferă consultanță de business și soluții de finanțare pentru antreprenorii privați din toate regiunile din România:


Oferim consultanță pentru elaborarea și implementarea proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene și / sau guvernamentale


Oferim consultanță în management pentru antreprenori


Facilităm accesul către furnizori de echipamente și prestări servicii din varii domenii de activitate, pe care îi recomandăm ca parteneri de încredere

                                                                                                  Prin valori de neclintit precum profesionalismul, integritatea, flexibilitatea și orientarea către client, mai ales prin colaborare și parteneriat, urmărim să îți
transformăm ideea într-o afacere de succes!

Cu ce te putem ajuta

Oferim consultanță de business și soluții de finanțare pentru antreprenorii privați din România

Discuție inițială

privind serviciile oferite, procesele și procedurile de urmat pentru elaborarea, dezvoltarea și/sau implementarea unui proiect.

Identificare

Identificarea programelor de finanțare deschise și verificarea eligibilității beneficiarului și a ideii de proiect pentru fiecare program.

Documentație

Întocmirea documentației aferente proiectelor conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, însemnând elaborarea Planului de afaceri și completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor aferente.

Depunerea proiecteleor spre evaluare în platformele on-line dedicate programelor.

Consultanță
 • Consultanță în managementul de proiect.
 • Consultanță în managementul achizițiilor.

Alte servicii

Redactare planuri de afaceri

Consultanta dezvoltare antreprenoriala

Identificare oportunitati de finantare etc., în vederea obținerii finanțărilor/facilităților bancare

Oportunități de finanțare

Digitalizarea imm-urilor

Detalii

Solicitanți eligibili: IMM-uri non-IT

Valoare finanțare:

 • Microîntreprinderi: 20.000 – 30.000 euro
 • Întreprinderi mici: 20.000 – 50.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii: 20.000 – 100.000 euro

Intensitatea finanțării: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice
 • achiziționarea de hardware TIC și echipamente specifice pentru digitalizarea afacerii
 • achiziționarea / dezvoltarea / adaptarea aplicațiilor / licențelor software
 • implementarea RPA, ERP, CRM, sisteme IoT, AI, tehnologii blockchain, soluții E-commerce
 • servicii de tip Cloud Computing
 • Alte tipuri de cheltuieli constând în echipamente și/sau servicii necesare digitalizării afacerii.

Perioada de depunere a proiectelor: 15.02.2023 – 30.06.2023

DIGITALIZAREA IMM-URILOR dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Detalii

03.07.2023 – 31.08.2023Solicitanți eligibili: parteneriate formate din întreprinderi non-IT în calitate de Lider și IMM-uri din domeniul IT în calitate de Partener

Valoare finanțare (nu mai mult de 5 ori Cifra de afaceri pe anul 2022):

 • Microîntreprinderi: maxim 500.000 euro
 • Întreprinderi mici: maxim 1.500.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii: maxim 3.000.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • achiziții de active corporale și necorporale
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziția de date și cloud computing
 • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Termen estimativ de lansare: 03.07.2023 – 31.08.2023

PROGRAMUL REGIONAL nord est

Detalii

P1 Nord-Est o regiune mai competitivă, mai inovativă:

 • cercetare, inovare
 • competitivitate IMM
 • dezvoltare competențe IMM

P2 Nord-Est o regiune mai digitalizată: 

 •  digitalizarea IMM

P3 Nord-Est o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul: 

 •  eficiență energetică

Alte oportunități de finanțare

Detalii

Planul Național de Redresare și Reziliență

Programul Regional Sud – Muntenia 

Programul Regional Sud -Est

Programul Regional Centru

Programul Regional București – Ilfov

Programul Regional Nord – Vest

Programul Regional Vest

Programul Regional Sud – Vest Oltenia

Programe de finanțare AFIR

Programe de finanțare AFM

Formular de contact

Șos. Națională nr. 55-59, mercury apartments, etaj 3, ap. 33

Iași, România

0770 766 025

creativemibs@gmail.com